Psychologisch pedagogisch Advies
&
Conflictbemiddeling

Werkzaamheden

De Bruin Mediation: Psychologisch- en Pedagogisch Advies en Conflictbemiddeling is een praktijk voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ). Er wordt hulp geboden aan (jong) volwassenen, jongeren, kinderen en hun gezinnen met problemen op verschillende gebieden.

Daarnaast kunt u terecht voor ondersteuning bij het vinden van oplossingen in conflictsituaties, bijvoorbeeld familie-, arbeidsconflicten of echtscheidingsbemiddeling. Verder wordt supervisie geboden en worden regelmatig interim opdrachten verricht voor verschillende instellingen.

Psychologisch en Pedagogisch Advies

Iedereen komt in het leven wel eens voor lastige situaties te staan. Het gevoel kan ontstaan dat men er op eigen kracht niet uit kan komen. Soms is het ontstaan van de emotionele problemen verklaarbaar, maar soms komt dit voor mensen als een enorme verrassing.

Opgroeiende kinderen en jongeren kunnen het gevoel hebben dat er hoge eisen aan hen gesteld worden in de wereld om hen heen. Ze kunnen het gevoel hebben dat zij prestaties moeten leveren (zowel in de vrije tijd als op school) of de competitie met leeftijdgenoten moeten aangaan, hetgeen zij als een grote druk kunnen ervaren. Daarnaast kunnen er onduidelijke factoren een rol spelen bij het ontstaan van problemen. Er wordt samen met u, met uw zoon of dochter of het gehele gezin gezocht naar verklaringen en oplossingen van de problemen.

Conflictbemiddeling

Verder kunt u terecht voor ondersteuning bij het vinden van oplossingen in conflictsituaties (mediation). Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd. Daarnaast worden kostbare en ingrijpende juridische procedures vermeden. De conflicten kunnen zeer uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld na echtscheiding, in de familiesfeer of bij arbeidsconflicten. De bemiddelaar is onafhankelijk en stimuleert tot overleg. Hij begeleidt (groepen) mensen bij het vinden van oplossing. Binnen mijn praktijk wordt met name hulp geboden bij de manier waarop ouders samen hun ouderschap kunnen blijven uitoefenen nadat ze hun relatie hebben beëindigd.  Op deze manier kunnen ze beiden op een ontspannen manier ouder voor hun kind blijven zonder dat problemen die mogelijk op ex partnerniveau spelen, het ouderschap negatief beïnvloeden.

Supervisie en interim opdrachten

U kunt tevens terecht voor coaching van en supervisie aan professionals. Er wordt dan samen met u of uw organisatie een plan van aanpak gemaakt waarin het ontwikkeltraject wordt vastgelegd. Instellingen die op zoek zijn naar een interim professional kunnen eveneens contact opnemen. Hierbij kan worden gedacht aan tijdelijke functies in de rol van (regie) behandelaar, diagnosticus, mediator of teamcoach.

Registraties & Lidmaatschappen