Jeugd

Jeugdhulp/Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg:
Met ingang van 1 januari 2015 valt de Jeugdzorg (waaronder de Jeugd GGZ die in mijn praktijk eveneens wordt aangeboden) onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit houdt in dat u hiervoor geen factuur ontvangt, maar dat de kosten bij de gemeente, waar het kind staat ingeschreven, worden gedeclareerd. Ik heb een contract met de gemeenten die vallen onder de H10 (Haaglanden). De volgende gemeenten zijn opgenomen in de H10: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Kinderen uit deze gemeentes die hulp nodig hebben kunnen via een verwijzing worden aangemeld bij mijn praktijk. 

Wettelijk geldige verwijzers zijn:

  • Huisartsen
  • Jeugdartsen en medisch specialisten
  • Sociale wijkteams, Centrum voor Jeugd en Gezin of sociaal team van de gemeente.

Zorgt u ervoor dat u een schriftelijke verwijzing / verwijsbrief bij de eerste afspraak meeneemt.

Zorgaanbieders hebben de verplichting om het kind/ de jongere aan te melden bij de gemeente. Hiervoor moet het BSN, geboortedatum en de postcode worden aangeleverd. Verder is de zorgverlener verplicht deze gegevens door te geven aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). U zult hier vooraf zorgvuldig over worden geïnformeerd.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u via het contactformulier contact met mij opnemen.