Jeugd

Jeugdhulp/ Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2015 valt de Jeugdzorg (tot 18 jaar) onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit houdt in dat de kosten niet door de zorgverzekering, maar door de gemeente waar het kind staat ingeschreven, worden betaald. Ik heb vorig jaar het besluit genomen om mijn eerdere contract, met de gemeenten die vallen onder de H10 (Haaglanden), niet te verlengen.

Er kan daardoor op dit moment geen Jeugdzorg in mijn praktijk worden geboden die wordt vergoed door de gemeenten. Het is wel mogelijk om uw kind of gezin aan te melden bij mijn praktijk, maar dan zijn de kosten voor eigen rekening. Sommige zorgverzekeraars, waar een zeer uitgebreide polis is afgesloten, bieden wel (enige) vergoeding. Ik adviseer u om hierover contact met de zorgverzekering op te nemen. 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u via het contactformulier contact met mij opnemen. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden.