Privacy

Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog/ pedagoog een beroepsgeheim. Cliënten vertrouwen erop dat zij vrij kunnen spreken met hun psycholoog/ pedagoog, zonder dat hun informatie aan derden wordt verstrekt. Ieder lid van het Nederlands Vereniging voor Pedagogen heeft de beroepscode ondertekend. Deze beroepscode is onderdeel van de professionele standaard waartoe psychologen/ pedagogen zich op grond van wet- en regelgeving moeten verhouden.
Ik ben onder andere geregistreerd bij verschillende erkende instanties zoals: de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, het BIG-Register en Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.

Privacy verklaring

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden. 

Privacy verklaring DIS

Download hier de privacyverklaringen voor DIS

Privacy verklaring SBG

Download hier de privacyverklaringen voor SBG

Algemene voorwaarden

Op alle vormen van advies, hulpverlening, diagnostiek en conflictbemiddeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenprocedure

Hoezeer de psycholoog ook zijn/ haar best doet, kan het voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten.