Drs. Ruud de Bruin

GZ Psycholoog, Pedagoog, Mediator & Gerechtelijk Deskundige

Over mij

Na mijn studie Klinische – en Orthopedagogiek (1988) heb ik werkervaring opgedaan binnen verschillende soorten van jeugdhulpverlening en – bescherming en de Geestelijke Gezondheidszorg; in verschillende functies. Ik heb gewerkt als groepsleider, gezinsvoogd, gedragsdeskundige en als hoofdbehandelaar en ben opgenomen in het BIG register tot GZ-psycholoog. Verder heb ik de opleiding tot family mediator behaald bij het N.I.P.. Vanaf 2005 combineer ik mijn eigen praktijk (in de Basis GGz) met verschillende freelance opdrachten. Ik heb interim opdrachten uitgevoerd bij jeugdzorg- en hulpverleningsinstellingen, Raad voor de Kinderbescherming, instellingen voor verslavingszorg en Geestelijke Gezondheidszorg en ik ben supervisor voor de opleiding van de Gz psychologen.  

In mijn werk met kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen staan de cliënten centraal. In mijn omgang met cliënten staat het volgende voorop: het opbouwen van een veilige, vertrouwensvolle werkrelatie waarin aan de problemen wordt gewerkt. De cliënt kan zich zo vrij voelen om zijn/ haar problemen naar voren te brengen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de hulpvraag centraal staat. Er wordt gewerkt met cognitief gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken en EMDR. Verder staat het competentiemodel centraal. Er wordt gekeken naar hoe de vaardigheden/ talenten van u, uw kind of het gezin kunnen worden ingezet of uitgebreid om met de problemen om te gaan of verandering te bewerkstelligen.

Mijn expertise ligt vooral in het werken met pubers, jongeren en jong volwassenen en hun gezin. Gezinnen kunnen in mijn praktijk terecht voor begeleiding bij verschillende problemen. Kinderen, jongeren en hun ouders worden bijvoorbeeld begeleid in de verschillende fases van het echtscheidingsproces. Hierin kan onder andere ook gedacht worden aan begeleiding van de omgang tussen ouders, kinderen/ jongeren en/ of aan begeleiding bij communicatieproblemen.

In het aansturen van teams vind ik het van belang om de krachten optimaal te benutten, de zelfsturing te bevorderen en verantwoordelijkheid te nemen in de besluitvorming. In mijn werkzaamheden zet ik de volgende competenties in: omgevingsbewustzijn, (organisatie-)-sensitiviteit, coachend leidinggeven, humor en relativeringsvermogen.

AGB code praktijk:             94004220
AGB code zorgverlener:   94004753
BIG-register:                        59049657525