Volwassenen

Met ingang van 1 januari 2014 is er een wijziging in het stelsel aangebracht. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. De psychologische zorg in mijn praktijk valt onder de ‘generalistische basis GGZ’ (verder Basis GGZ). Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekering heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts dient een beoordeling te maken of de aard van uw problemen geschikt is voor verwijzing naar de Basis GGZ. De huisarts bepaalt met welk pakket u naar de Basis GGZ gaat. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende pakketten:

  1. Basis GGZ Kort (BK)            :5 gesprekken
  2. Basis GGZ Middel (BM)      :8 gesprekken
  3. Basis GGZ Intensief (BI)     :13 gesprekken
  4. Basis GGZ Chronisch (BC) :13 gesprekken

Blijkt tijdens een behandeltraject dat een klant een meer of minder intensieve behandeling nodig heeft en op basis van zijn individuele zorgvraagzwaarte in een andere prestatie valt, dan is het mogelijk om tijdens een behandeltraject van prestatie te veranderen, mits de klant hierover adequaat is geïnformeerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2018 de volgende maximumtarieven vastgesteld:

  1. Basis GGZ Kort (BK) : € 487,26 2.
  2. Basis GGZ Middel (BM) : € 830,23 3.
  3. Basis GGZ Intensief (BI) : € 1.301,85 4.
  4. Basis GGZ Chronisch (BC) : € 1.201,50

Klanten dienen een afspraak, indien het door omstandigheden niet mogelijk is om naar de afspraak te komen, binnen 24 uur te annuleren. Indien dit te laat gebeurt of een klant niet komt naar een afspraak, wordt het consult voor de eerste keer niet, maar bij herhaling wel in rekening gebracht (no show volledig tarief).


Aanmeldin
g

De huisarts bepaalt of uw klachten in aanmerking komen voor een verwijzing naar mijn praktijk voor Basis GGZ. Nadat u een verwijzing heeft ontvangen van de huisarts, kunt u telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. De huisartsen worden steeds op de hoogte gehouden van de wachttijden. Hierover wordt u uiteraard ook ingelicht in het eerste telefonisch contact. Verder kunt u de wachttijden met ingang van januari 2018 vinden op de website van Vektis.


De vergoeding van de kosten

De vergoeding van de kosten zal afhangen van de soort polis die u hebt en of u een aanvullende verzekering heeft. Er zijn twee verschillende soorten polissen.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De zorgverzekeraar regelt hierbij de belangrijke zaken voor de klant; de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Deze naturapolis kent echter ook grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen met psychologen die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij de klant in de buurt te zijn. Wanneer een zorgverzekeraar in het vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit voor zorg die geleverd wordt door gecontracteerde psychologen. Wanneer de klant kiest voor een psycholoog die zonder contract werkt dan is er ook binnen de naturapolis recht op een (deel) vergoeding. De psycholoog werkt dan op basis van restitutie en stuurt de factuur rechtstreeks naar de klant. De klant declareert deze factuur bij zijn of haar zorgverzekeraar en ontvangt een (deel) vergoeding.

Ik werk als psycholoog zonder contract. Het is van belang dat u zich vooraf laat informeren bij uw verzekeraar over de kosten die u kunt verwachten. Het kan zijn dat de verzekeraar vraagt naar de AGB – code van de praktijk en/ of de psycholoog. Mijn AGB codes zijn als volgt: AGB code praktijk: 94004220 en AGB code zorgverlener: 94004753. Verder raad ik u aan, te vermelden dat ik ben opgenomen in het BIG – register (mijn BIG- registratienummer: 59049657525).

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt de klant een geldbedrag ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) men gaat. In de restitutiepolis is geregeld hoe hoog het bedrag is dat de klant ontvangt (gerestitueerd) wanneer men de declaratie indient van de psycholoog.

Voor de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel valt deze zorg (zoals voor de meeste vormen van (medische) zorg) onder het verplichte eigen risico (voor 2018 € 385,- per verzekerde per jaar). Het eigen risico wordt volledig opgemaakt, voordat tot vergoeding door de verzekeraar wordt overgegaan. Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u via het contactformulier contact met mij opnemen.