Vergoeding

Voor de vergoeding van de kosten van psychologische zorg is er een verschil in de regelgeving voor jeugdzorg en behandeling van volwassenen in de Basis GGz.

Wanneer iemand hulp van een psycholoog/ pedagoog wil inschakelen of coachingsgesprekken wil aangaan, is er altijd de mogelijkheid om u rechtstreeks aan te melden. De kosten voor de zorg zonder een verwijzing van de huisarts zijn dan voor eigen rekening van de klant en worden niet door de zorgverzekering vergoed. Het uurtarief is € 92,- per uur.

Indien u wel voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking wilt komen, is een verwijzing van de huisarts nodig. Ik ben bij het ministerie van VWS geregistreerd in het BIG register (beroepen individuele gezondheidszorg)als Gz – psycholoog. Dat betekent dat ik volledig gekwalificeerd ben om alle vormen van diagnostiek en behandeling onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren en dat de hulp in aanmerking komt voor vergoeding.